اخذ تعهدنامه سالانه از واردکننـدگان کالاهـای اسـاسی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

قابل توجه کاربران محترم؛

به اطلاع بازرگانان محترم می‌رساند، پیرو بند ۱ دهمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز، مقرر گردیده است جهت اخذ تعهد از واردکننـدگان کالاهـای اسـاسی برای عرضه کالاهای وارد شده خود با قیمت‌ مصوب در شبکه توزیع تحت نظارت، به جای این‌که در زمان ثبت‌سفارش به ازاء هر پرونده تعهد محضری اخذ شود، تعهدنامه معتبر از هر شرکت فقط برای یک‌بار در سال اخذ گردد. لذا واردکنندگان می‌بایست تعهدنامه مذکور را بر روی کلیه پرونده‌های ثبت‌سفارش خود بارگذاری نمایند.