ارز دولتی ملزومات دارویی قطع شد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

دکتر سید حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، طی نامه ای که امروز۲۶ اردیبهشت۱۴۰۰ به مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و وارد کننده ملزومات دارویی ارسال کرد، از قطع ارز دولتی ملزومات دارویی خبر داد.
وی در این نامه آورده است: بدینوسیله به اطلاع همه شرکت های تأمین کننده ملزومات دارویی می رساند که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به ملزومات دارویی برای واردات تعلق نخواهد گرفت. توضیح اینکه مواردی که تا این تاریخ با حداقل اسناد ترخیص شده اند -با تأیید قبلی کمیته ارزی اداره کل نظارت بر امور دارو- ارز خود را دریافت خواهند کرد.