استاندار خوزستان از صادرکنندگان نمونه تجلیل کرد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

استاندار خوزستان از صادرکنندگان نمونه که در عرصه مقابله با ویروس کرونا تلاش کردند، تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان این جلسه با حضور استاندار خوزستان، رئیس سازمان صمت خوزستان، سایر اعضای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان خوزستان و همچنین «هوشنگ فیوضی» نماینده اتاق بازرگانی آبادان در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد.

در این جلسه استاندار خوزستان از صادر کنندگان نمونه استان در سال ۹۸ که به دلیل شرایط خاص کشور در عرصه مبارزه با ویروس کرونا تلاش کردند با اهدای تندیس تجلیل کرد.