افزایش تولید چند محصول مهم در پتروشیمی بندر امام

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

بنا بر گزارش مدیریت اتاق بازرگانی آبادان در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) –روابط عمومی

و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندر امام :

در سال رونق تولید ، پتروشیمی بندر امام موفق شد در زمینه تولید و ایمنی و بهداشت رکوردهای بسیار ارزشمندی را نسبت به سالهای قبل به نام خود ثبت کند. کاهش ۴۵ درصدی تکرار پذیری حوادث در بخش HSE از جمله آنهاست .

در بخش تولید، افزایش تولید اتیلن دی کلراید اکسی EDC OXY بیش از ۱۲ درصد برنامه تواید ، افزایش ۲۲ درصدی تولید واحد MTBE نسبت به سال گذشته ، افزایش ۱۱ درصدی تولید اتیلن دی کلراید نیز نسبت به سال ۱۳۹۷ و همچنین افزایش ۵ درصدی تولید وینیل کلراید منومر VCM از جمله موفقیت های این پتروشیمی میباشد.

همچنین شرکت کیمیا از شرکتهای تابعه پتروشیمی بندر امام توانست با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های انسانی و تجهیزاتی خود اقدامات گسترده ای را به انجام رساند. از جمله این اقدامات میتوان از رفع اشکال نرم افزاری بخش PSA واحد MTBE و تولید هیدروژن خالص در این واحد و قطع وابستگی به واحد الفین ، استفاده از کاتالیست های داخلی در بخش اکسی واحد VC ساخت داخلی تیغه های مربوط به توربین ها ، تکمیل و نصب سیستم نشانگر گازهای خروجی بر روی دود کش های کوره های احتراق واحد ها نام برد.

شایان ذکر است ، شرکت پتروشیمی بندر امام دارای پنج شرکت تابعه : فرآورش ، بسپاران ، کیمیا ، خوارزمی و آب نیرو میباشد که تمامی این شرکتها مطابق تکلیف مجمع پتروشیمی بندر امام با انجام مراحل قانونی تجمیع شده و در قالب یک شرکت فعالیت میکنند.