انتقادات و پیشنهادات

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

لطفا پیشنهادات و نقطه نظرات خود  در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی آبادان و مشکلات موجود در گمرک ، اداره مالیات و سایر بخش های مرتبط با امر صادرات و واردات را جهت طرح مشکل در کمیسیون ها و جلسات اتاق  ، در اینجا مطرح نمایید.


انتقادات

  • لطفا واحدی که قصد ارسال پیام به آن را دارید انتخاب کنید.
  • در صورت تمایل به دریافت پاسخ وارد نمایید.
  • در صورت تمایل به دریافت پاسخ وارد نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp3.
    جهت بارگذاری فایل تکمیلی متن فوق ( مانند تصویر ، نامه و...)