بخشنامه تمدید پروانه های صادرات

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

تمدید پروانه های صادرات موقت خودروهای شخصی تا ۹۹/۱۰/۳۰ در مواردی که مهلت آنها در شرف انقضا می باشد با درخواست کتبی ذینفع یا نماینده قانونی در صورتی که تضامین به درآمد قطعی منظور نشده و گزارش وقوع جرم به مراجع قضایی نشده

گمرک جمهوری اسلامی (۱)