بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

با توجه به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات صمت صرفا کشنده تحت ردیف تعرفه ۸۷۰۱۲۰۰۰ و کامیون های ده تن و بالاتر از محل مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات کامیون های حداکثر سه سال کارکرده قابلیت ورود دارند

گمرک جمهوری اسلامی