#بخشنامه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

زوم اطلاع رسانی به صاحبان کالاهای محموله های خوراک انسان و خوراک دام دپو شده در گمرکات کشور که درصدی ترخیص شده اند مبنی بر اینکه قبل از پایان اعتبار مجوز های ورود سازمان ملی استاندارد کالاهای خود را ترخیص نمایند

در صورت انقضای اعتبار مجوز ، بدلیل احتمال فساد و مغایرت در ویژگیهای کالا وجود أخذ مجدد مجوز لازم است

اطلاع رسانی به صاحبان کالا