#بخشنامه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

واردات دستگاهای ماینر ( تولید رمز ارز) ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰ به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا با اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش و رعایت کامل مقرارت امکان پذیر است