بررسی مشکلات تجار و بازرگانان با حضور رئیس بسیج اصناف کشور در اتاق آبادان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

نشست بررسی مشکلات تجار و بازرگانان با حضور رئیس بسیج اصناف کشور در اتاق بازرگانی آبادان

آقای مسعود خیاط زاده رئیس اتاق بازرگانی آبادان ؛ آقای امین توانایی پور رئیس اتاق اصناف آبادان ؛ آقای محمد صادق جوهری نایب رئیس اتاق آبادان و تنی چند از متولیان امور صنفی و تجاری حضور داشتند.

ظهر امروز سه شنبه ۹ بهن ماه ۹۷ آقای پاسلار رئیس بسیج اصناف و تجار کشور به همراه آقای نیک زاد از بسیج گمرکات کشور با حضور در اتاق بازرگانی آبادان در جریان مشکلات بازرگانان و تجار منطقه قرار گرفت.
در این دیدار ؛ آقای مسعود خیاط زاده رئیس اتاق بازرگانی آبادان ؛ آقای امین توانایی پور رئیس اتاق اصناف آبادان ؛ آقای محمد صادق جوهری نایب رئیس اتاق آبادان و تنی چند از متولیان امور صنفی و تجاری حضور داشتند.
درخصوص مشکلات و معضلات موجود در راه تجارت و بازرگانی در منطقه مطالبی گفتند.
مسعود خیاط زاده با طرح موضوع تحریم ها ؛ با اشاره به محدودیت های خود ساخته در این مسیر خواستار رفع موانع داخلی کسب و کار و تجارت شد.
در این دیدار ؛ رئیس بسیج اصناف و تجار کشور با ابراز امیدواری از بهبود شرایط اقتصادی کشور بویژه در بخش توسعه فضای کسب و کار بر لزوم همگرایی ملی برای عبور از سختی های ناشی از تحریم ها تاکید کرد.