تعداد ایستگاه‌های تخلیه بارگیری ریلی در بندر امام خمینی(ره) افزایش یافت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

به گزارش مدیریت اتاق بازرگانی آبادان در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) – روابط عمومیبا هدف افزایش سهم حمل و نقلی ریلی در جابجایی کالا انجام شد؛تعداد ایستگاه‌های تخلیه بارگیری ریلی در بندر امام خمینی(ره) افزایش یافت

به منظور بهره‌گیری بیشتر از توان حمل و نقل ریلی ضمن واگذاری یک باب انبار به بخش خصوصی، توان تخلیه و بارگیری ریلی غلات در مجتمع بندری امام خمینی(ره) عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با تأکید بر لزوم توسعه حمل و نقل چند ریلی با هدف کاهش قیمت تمام شده‌ی حمل کالا،اظهارداشت: به دنبال استقبال شرکت‌های حمل و نقل از مجتمع بندری امام خمینی(ره)، افزایش بیش از پیش سهم حمل و نقل ریلی یک باب انباربا بستر مناسب ریلی در اختیار یکی از شرکت های بخش خصوصی قرار گرفت.
دریس در ادامه افزود: این شرکت با در اختبار گرفتن این انبار ضمن پذیرش و انبارش محمولات بیشتر برای ارسال به واگن، ظرفیت حمل و نقل ریلی افزایش می‌یابد. یادآور می‌شود مجتمع بندری امام خمینی(ره) با برخورداری از ۱۲۰کیلومترراه‌آهن داخلی از مهم ترین بنادرریل پایه کشور و پیشگام در حمل و نقل ریلی است که طی سال گذشته توانسته بیش از ۳ میلیون تن کالا از طریق بارگیری تعداد ۵۳ هزار واگن به نقاط مختلف شبکه گسترده ریلی کشور ارسال کند.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)