تعیین سقف صادرات برای کارت های بازرگانی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

حمید زادبوم: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

۱- اگر کارتهای بازرگانی تخلفی کرده باشند در کارگروه پایش رفتار تجاری بررسی شده و فعالیت آنها تعلیق می شوند.

۲- سقف صادرات از دو هفته بعد اجرایی خواهد شد و هر فردی که ۵۰۰ هزار دلار صادر کند، باید ابتدا رفع تعهد ارزی صورت دهند و سپس اجازه صادرات مجدد خواهند داشت.