جان بخشی به بخش خصوصی ؛ توسعه اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

رئیس اتاق بازرگانی آبادان ؛
🔹جان بخشی به بخش خصوصی ؛ توسعه اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت
مسعود خیاط زاده در یادداشت اقتصادی هفتگی خود ضمن تاکید بر لزوم تقویت گفتمان بین بخشی دولت با بخش خصوصی ؛ آن را تنها راه توسعه ی همه جانبه اقتصاد ملی دانست.


متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
این روزها تنش های صادراتی که عموما بر معیشت مردم تاثیرگزار بوده ناشی از نوعی دوری بین بخش خصوصی اقتصاد و نهادهای دولتی دخیل در امر تولید و صادرات می باشد.
وجود انبوه دستورالعمل های بعضا خلق الساعه از سوی نهادهایی نظیر گمرک و مجموعه های وزارتخانه های اقتصاد ودارایی و صنعت و معدن و تجارت ؛ عرصه را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ؛ سردرگم و بهم ریخته نموده که موضوع مهمی چون پیمان سپاری ارزی را به حاشیه رانده است.
آیا وقت آن نرسیده که گفتمان بین دو بخش خصوصی و دولتی ؛ روندی جدی و با خروجی خرد جمعی یابد؟
به نظر می رسد یادآوری نشانی های قانونی برای بایدهای شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اثر خود را از دست داده و جز تکرار مکررات عایدی دیگری ندارد ؛ موضوعی که جز برشمردن نتایج عملی آن و به شهادت آمار و اسناد درباره اش حرف زدن ؛ راه به جایی نخواهد برد.

مسعود خیاط زاده
رئیس اتاق بازرگانی آبادان
اول آبان ۱۳۹۷