جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

پایه حقوق کارگران ۷۴۶ هزار تومان بیشتر شد.
شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به بیش از دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.