در تابستان ۹۷ ؛ تورم تولید بخش خدمات به ۱۹٫۷ درصد رسید

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات در فصل تابستان امسال ۸٫۷ درصد نسبت به فصل قبل و ۱۹٫۷ درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافته است. طبق این اطلاعات، تورم بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباط » در فصل تابستان امسال بیشترین رشد را تجربه کرده است.

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٥,١ که نسبت به فصل قبل ٨.٧  درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخشهای خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می‌شود.

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٥,١ که نسبت به فصل قبل ٨.٧ درصد افزایش یافته است.

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٣٤,٨، که نسبت به فصل قبل ٧.٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٧٢,٧  که نسبت به فصل قبل ٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٣٧,٧ که نسبت به فصل قبل ١٥.٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٢٩٣,٢ که نسبت به فصل ٥.٥ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٢١٥,٣  که نسبت به فصل قبل ٥.٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٢٦٥,٧  که نسبت به فصل قبل ١.٥ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٤١٥,٦  که نسبت به فصل قبل ٨.٢   درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٠٦,١ که نسبت به فصل ٦ درصد افزایش یافته است.