دستورالعمل رفع تعهد ارزی ورود موقت صادر شد/ بانک مرکزی تکلیف همه دستگاهها را مشخص کرد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات اظهارنامه‌های ورود موقت و پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت برای صادرکنندگان مشمول دوره زمانی ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تا ۳۱/۶/۱۳۹۹ را به بانک مرکزی ارسال نماید.     

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در راستای عملیاتی نمودن بند ۶-۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صادرکنندگان مصوب روز ۲۲/۴/۱۳۹۹ کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام لازم مبنی بر ایجاد امکانات فنی لازم در سامانه جامع تجارت پیرامون ثبت آماری از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان مجاز را به عمل آورد.

همچنین بانک مرکزی مکلف است منشا و میزان تامین ارز صورت گرفته اظهارنامه‌های صادراتی از محل ورود موقت دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و محاسبه میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوطه و اعلام آن به سازمان های ذیربط را بررسی نماید.

در عین حال مهلت برخورداری از کلیه تسهیلات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال ۹۹ تمدید شد.