دیدار از پایانه صادراتی در حال احداث شهرستان هندیجان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

با حضور هئیت کارشناسی متشکل از اتاق بازرگانی آبادان، معاونت امور هماهنگی های اقتصادی استانداری خوزستان، سازمان صنعت معدن و تجارت استان، معاونت هماهنگی های امور عمرانی فرمانداری هندیجان، مدیر ادراه صنعت، معدن و تجارت شهرستان هندیجان و آقای جمشید عبادی بعنوان سرمایه گذار، از محل احداث پایانه صادراتی میوه و تره بار و همچنین میدان میوه و تره بار در شهرستان هندیجان دیدار به عمل آمد.
در این دیدار که در روز دوشنبه مورخ ۴/۹/۹۸ انجام شد، توانمندی های سرمایه گذار، تجربیات اجرایی، نیاز مبرم شهرستان و منطقه، و از سویی وجود امکانات و زیر ساخت های تاسیساتی مانند گازو برق و دسترسی به جاده اصلی و ترانزیتی مسیر هندیجان به بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.
بعد از این دیدار و طی جلسه ای که با حضور هیئت مذکور در فرمانداری شهرستان هندیجان برگزار گردید، اجرای طرح مناسب تشخیص داده شد. اجرای نهایی این پروژه منوط به تصویب در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان خواهد بود.