رادیو مجازی شماره ۲۹

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

در این برنامه می شنوید:

یادداشت اقتصادی هفته رئیس اتاق بازرگانی آبادان

دیدار هیئت اتاق بازرگانی آبادان از اروندکنار و طرح بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی آبادان برای شکوفایی تجاری بندر اروندکنار

هیئت اتاق بازرگانی آبادان با حضور در تاسیسات بندری و خدمات گمرک بندر اروندکنار ؛ راهکارهای برون رفت از انسداد فعالیت تجاری این بندر قدیمی در منتها الیه رودخانه اروندرود را مورد بررسی قرار داد.