رادیو مجازی شماره ۳۲

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

در ۳۲ مین برنامه رادیو مجازی اتاق بازرگانی آبادان؛ درخصوص کارت های بازرگانی صحبت کرده ایم.

گفتگو با آقای پارسافر ؛ مدیر خدمات اتاق بازرگانی و آقای خیاط زاده ریاست اتاق آبادان از جمله محتوای این برنامه رادیوویی مجازی است.