رادیو مجازی شماره ۳۳

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

در این شماره از رادیو مجازی درخصوص دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی آبادان در استان بصره عراق صحبت کرده ایم.

در رادیو مجازی شماره ۳۳ آقای جبار مقدم رییس دفتر نمایندگی اتاق آبادان در بصره عراق میهمان استودیو رادیو مجازی اتاق هستند.