راه اندازی سامانه احراز هویت متمرکز ورود یکپارچه در گمرکات اجرایی کشور Single Sign-on

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

به گزارش پنجره واحد تجارت فرامرزی : گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور احراز هویت متمرکز و ورود یکپارچه کاربران به پنجره واحد تجارت فرامرزی ، اقدام به راه اندازی درگاه ورود یکپارچه(SSO (کرده است.