سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و کاربران سامانه جامع امور گمرکی

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

ورود حامل ها در گمرک “”بازارچه ریمدان”” صرفا منوط به نصب و راه اندازی کیف پول الکترونیک توسط کاربران میباشد

سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اعلام کرد: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ورود حامل ها در گمرک “”بازارچه ریمدان”” صرفا منوط به نصب و راه اندازی کیف پول الکترونیک توسط کاربران میباشد.

از همین تاریخ پرداخت هزینه توزین در گمرکات “”فرودگاه شیراز”” و “”سهلان”” صرفا از طریق کیف پول الکترونیک انجام خواهد شد.

همچنین از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ هزینه توزین در گمرک “”کوهک سراوان”” صرفا از طریق کیف پول الکترونیک انجام خواهد شد.

لذا جهت بهبود روند ترافیکی و جلوگیری از ایستایی حامل ها در محوطه گمرکات مذکور از کاربران تقاضا میشود نسبت به ایجاد کیف پول خود اقدام نمایند.