سمینار نحوه برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

به گزارش واحد آموزش اتاق بازرگانی آبادان در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود سمینار یک روزه ای را تحت عنوان “نحوه برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی” با حضور آقای حسن علاوش از مدرسین برجسته اتاق ایران و با استقبال کارشناسان مربوطه در حوزه نمایشگاهی از سازمانهای مختلف برگزار شد.

در این سمینار به مواردی از قبیل انواع نمایشگاهها، اقدامات مهم قبل از نمایشگاهها، طراحی غرفه، انواع غرفه، اصول چیدمان و مواردی دیگر اشاره گردید.