سهم مجاز ورود کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

فهرست تعرفه های مجاز به ثبت سفارش مواد اولیه جهت ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

صرفاً کالاهای تولیدی در قالب سهم مجاز که توسط کمیسیون ارزش افزوده تعیین می گردد امکان ورود به سرزمین اصلی را دارند۶۰٫۵۴۷۴۳-۱۴۰۰۰۲۲۰