سومین دوره انتخابات انجمن ملی خرمای ایران در آبادان برگزار شد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی .صنایع و کشاورزی آبادان سومین دوره انتخابات انجمن ملی خرمای ایران شعبه خوزستان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق آبادان نماینده اتاق ایران ومعاونت تشکل ها در مجمع عمومی عادی سالیانه شعبه انجمن ملی در استان خوزستان در این انتخابات گفت: انتخابات سومین دوره انجمن ملی خرمای ایران شعبه خوزستان با شرکت ۲۳ نفر برگزار شد که پنج نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ۲ نفر اعضای علی البدل به مدت سه سال تصدی هیات مدیره و یک نفر بازرسی اصلی و یک نفر بازرسی علی البدل انجمن به مدت یک سال انتخاب شدند.
سیدمسعود عرفانی با بیان اینکه اعضای داوطلب حائز شرایط کاندید شدن داشتند، گفت: هفت نفر به عنوان اعضای هیات مدیر و ۲ نفر به عنوان بازرس کاندید شدند و رای گیری به صورت مخفی و قانونی انجام شد و نتایج آن مشخص شدند.
وی در ادامه گفت: اعضای منتخب آقایان موسی موسوی با ۲۲ رای، سیدعلی آلبوشوکه ۲۱ رای، فرهاد ناصرپورکیانی ۲۰ رای ، سیدرضا زیتون نژاد موسویان ۱۷ رای و محمدهادی مقدم با ۱۷ رای به عنوان اعضای اصلی، یعقوب محسنی ۶ رای و فرشید قربانی ۲ رای به عنوان اعضای علی البدل و طیبه شاه ولی پور شوری ۱۸ رای به عنوان بازرس اصلی انجمن ملی خرما شعبه خوزستان انتخاب شدند.
بنا به این گزارش هیات مدیره منتخب در شعبه و یا در انجمن ملی در اولین جلسه حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس هیات مدیره ، ۲ نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی هیات مدیره انتخاب کنند.

 

گالری تصاویر