صادرات تخم مرغ ممنوع است

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

وزیر جهاد کشاورزی:
صادرات تخم مرغ ممنوع است، چون بار روانی آن موجب افزایش قیمت می‌شود و در موقعیت مناسب برای کسانی که از تنظیم بازار حمایت کردند موقعیتی برای صادرات تخم مرغ اختصاص می‌دهیم.
دستور ویژه داریم تا دوستان ما در وزارت جهاد تلاش کنند که مرغداری‌ها برای تحویل مرغ خود مشکلی نداشته باشند.