صدور مجوز برای کسب‌وکارها ۳ روزه شد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

▫️امروز “پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار” در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افتتاح رسمی شد.
▫️وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه گفت: امروز با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار روز مبارک سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، البته هنوز کار ما تمام نشده است و در آینده نزدیک، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کار نیز افتتاح خواهد شد.
از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب و کار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این کار ایستاده ایم.