مصوبات ۸۸ ام ستاد تنظیم بازار

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ۴ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر

🔹 گمرک مکلف است تایید کد تخصیص ارز را به معنی در صف تامین ارز تلقی و تمام محموله های ذرت رسوب بنادر را ترخیص نماید

🔹 حذف عوارض صادراتی پیاز

🔹تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خریدهای اعتباری

🔹 قرار گرفتن برنج در فهرست کالاهای مبارزه با احتکار و قاچاق خروجی و مقابله با حداکثر توان توسط دستگاهای نظارتی