منطقه آزاد اروند پل عبور از تحریم ها است

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

مسعود خیاط زاده ؛ رئیس اتاق بازرگانی آبادان ؛ در یادداشت هفتگی خود با اشاره به نقش و سهم مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد اروند ؛ کم اثر نمودن تحریم های فراگیر اقتصادی بر علیه کشورمان را از جمله ماموریت های اینگونه مناطق شمرد.

مسعود خیاط زاده 

خیاط زاده در این یادداشت که در ۱۸ آذرماه منتشر کرده می گوید:
مناطق آزاد را باید تافته ی جدابافته دانست و اگر نگاه ها به این مناطق از ادعای مرکز ثقل قاچاق کالا بودن به فرصت های نو و رونق دهی به تجارت و سرمایه گذاری تغییر یابد ؛ می توان امیدوار بود که مناطق آزاد در نقش آفرینی های مولد و ثروت زا حضوری پر هیمنه خواهند داشت.
رئیس اتاق آبادان در ادامه یادداشت هفتگی خود می افزاید:
ظرفیت های قانونی توسعه ی فضاهای کسب و کار؛ مدیریت سرمایه های سرگردان داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد واحدهای تولیدی و برپایی سکوهای صادراتی در منطقه ؛ از مهم ترین مولفه های مناطق آزاد هستند و انتظار می رود که بزرگترین منطقه آزاد کشور یعنی منطقه آزاد اروند با برخورداری از پتانسیل های فراوان زیرساختی نظیر حمل و نقل های زمینی ؛ هوایی ؛ دریایی و ریلی ؛ و وجود نیروی کار بومی و قرار گرفتن در کنار عراق به عنوان بزرگترین مصرف کننده ی کالاها و خدمات کشور عزیزمان ایران ؛ پل عبور از تحریم ها لقب بگیرد.