موافقت کارگروه ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت برای پردازش

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

موافقت کارگروه ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت برای پردازش

تفویض اختیار دفتر صادرات به گمرکات اجرایی به منظور تمدید سه ماهه پروانه های ورود موقت برای پردازش که به دلیل انجام صادرات به میزان تعیین شده یا گذشت بیش از دو سال از تاریخ صدور پروانه

گمرک جمهوری اسلامی کارگروه