نحوه ایجاد ثبت سفارش جدید یا تمدید ثبت سفارش های قبلی روغن خام

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت

با عنایت به ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ هرگونه ثبت سفارش جدید و یا تمدید ثبت سفارش‌های قبلی و تخصیص ارز برای کالای روغن خام منوط به شفافیت عملکرد فعالین تجاری در سامانه جامع تجارت است و به صورت سیستمی از ثبت سفارش فعالین غیر شفاف ممانعت بعمل می‌آید. لذا از این تاریخ باید حداقل ۹۹ درصد کالای ترخیص شده در بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت، اظهار شود و ۹۰ درصد آن نیز بفروش رسیده و یا در تولید استفاده شده و در سامانه جامع تجارت درج گردیده باشد.

تعرفه‌های روغن خام 

۱۵۰۷۱۰۰۰
۱۵۱۱۹۰۱۰
۱۵۱۲۱۱۰۰
۱۵۱۴۱۱۰۰
۱۵۱۴۹۱۰۰