نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

بانک مرکزی اعلام کرد:
🔹پیرو اطلاعیه ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ و به دنبال الزام صادرکنندگان از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطلاع می‌رساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳«بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
🔹همچنین صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.
🔹خاطر نشان می شود، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات می بایست مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

📌یادآوری/ نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال۱۳۹۸
✍️ وزارت صنعت و معدن

🔴 جزییات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸

۱️⃣ پتروشیمی‌ها
روش بازگشت :
حداقل ۶۰ درصد در سامانه نیما / ۱۰ درصد بصورت اسکناس / مابقی بصورت واردات در مقابل صادرات
۲️⃣ سایر صادرکنندگان
روش بازگشت :
حداقل ۵۰ درصد در سامانه نیما
۲۰ درصد بصورت اسکناس
مابقی بصورت واردات در مقابل صادرات
🔹 تعیین نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷
🔹 تعیین تکلیف صادرات ریالی و چگونگی رفع تعهد ارزی