نحوه برخورد با اصنافی که درآمدهای خود را کتمان می‌کنند اعلام شد+سند

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای درباره نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیر واقعی صادر کرد.

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه‌های غیرواقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، ۳۰ درصد مالیات متعلق به موارد مذکور و در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق به درآمدهای فوق می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای برای اصناف در ارتباط با نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیرواقعی اعلام کرد: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به جریمه درآمدی کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیرواقعی بدینوسیله اعلام می‌دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه‌های غیرواقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، ۳۰ درصد مالیات متعلق به موارد مذکور و در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق به درآمدهای فوق می‌باشد.