کاهش ۲۳ درصدی تولید گوشت قرمز در زمستان ۹۷

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۳۹۷ تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی با کاهش ۲۳ درصدی به ۸۱.۵ هزار تن رسیده است.

بررسی طرح آمارگیری مرکز آمار در رابطه با کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور در زمستان سال قبل نشان می‌دهد که وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده درمجموع ۸۱.۵ هزار تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

این در حالی است که گوشت گاو و گوساله با ۴۷, ۱ هزار تن، ۵۷.۹ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.

همچنین گوسفند و بره با ۲۶.۴ هزار تن، بز و بزغاله با ۵.۸ هزار تن و سایر انواع دام‌ها با ۲.۱ هزار تن، به ترتیب ۳۲.۴ درصد، ۷.۲ درصد و ۲.۶ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در زمستان سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده کاهش ۲۳ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۳۴ درصد، برای بز و بزغاله ۱۶ درصد، برای گاو و گوساله ۱۵ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۱۴ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۴۹ درصد بوده است.

اما آمار این را هم نشان می‌دهد که تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها در اسفندماه نسبت به بهمن همین سال بیش از ۱۸ درصد افزایش داشته است.