#یک نکته حقوقی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

لزوم انجام اقدامات قانونی از سوی گمرکات اجرایی در خصوص محموله های صادراتی که علیرغم اظهار به گمرک و صدور پروانه از کشور خارج نشده متناسب با هر اظهارنامه که شرایط خاص خود را دارد و تعیین تکلیف آنها

جرم جعل و استفاده از سند مجعول صرفاً مربوط به اسناد فیزیکی نیست و امکان جعل رایانه‌ای نیز متصور است

فک پلمب و با امحا اسناد دولتی و پروانه صادراتی مشمول مواد ۵۴۳ و ۵۴۴ و۵۴۶ قانون مجازات اسلامی و در صورت اثبات شرایط مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود

نکته حقوقی گمرک جمهوری اسلامی