برگزاری سمینار “مدیریت صادرات با رویکرد محصولات کشاورزی”

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

سمینار “مدیریت صادرات با رویکرد محصولات کشاورزی”

به گزارش واحد آموزش اتاق بازرگانی آبادان سمینار “مدیریت صادرات با رویکرد محصولات کشاورزی و صنایع غذایی” توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی آبادان و با همکاری واحد آموزش در تاریخ ۲۴ مرداد ماه  با حضور دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی و رییس کمیسیون کشاورزی آقای محسن براتی و جمعی از بازرگانان و صادرکنندگان بمدت ۶ ساعت در محل این اتاق برگزار گردید.