درباره ما

تاریخچه اتاق بازرگانی آبادان

در سال ۱۳۲۴ اتاق بازرگانی آبادان به صورت مشترک با اتاق خرمشهر شروع به فعالیت نمود .کم کم با گسترش فعالیت های بازرگانی در بندر آبادان و افزایش تعداد تجار آبادانی عضو اتاق مشترک , بازرگانان آبادانی تصمیم گرفتند به صورت مستقل اتاق آبادان را تاسیس نمایند .در سال ۱۳۵۳ با رایزنی های انجام شده اتاق آبادان به شکل مستقل در محلی واقع در بریم راه اندازی شد .در سال ۱۳۵۹ و همزمان با شروع جنگ تحمیلی اتاق آبادان به صورت موقت به اهواز منتقل گردید و پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی بار دیگر اتاق بازرگانی در آبادان مستقر گردید و شروع به فعالیت نمود.

در دوره جديد فعاليت اتاق که بعد از دوران دفاع مقدس و دوران سازندگي شروع شد با فعاليت مجدد بندر آبادان و بازگشت تجار آباداني اتاق آبادان در پي گسترش خدمات بازرگاني و بازگشت رونق گذشته همواره سعي نموده مشکلات بازرگانان را حل نمايند و پل ارتباطي ميان بخش خصوصي و دولتي باشد. در طول ساليان اخير جهت گسترش بازار هاي هدف و افزايش مبادلات بازرگاني چندين هيئت خارجي به دعوت اتاق آبادان از اين شهر بازديد به عمل آوردند. هم اکنون اين اتاق با بيش از ۳۵۰۰ نفر عضو فعاليت گسترده اي در امر خدمت رساني به بخش بازرگاني اين شهرستان دارد و با توجه به راه اندازي منطقه آزاد اروندو وجود پتانسيل هاي با لقوه در منطقه نظير چهار بندر آبادان، خرمشهر، چوئبده، اروند کنار و فرودگاه بين المللي و راه آهن و نزديکي به منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر اميد ميرود بتوانيم در آينده اي نزديک شاهد انجام فعاليت هاي چشمگير تري باشيم.

.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی آبادان