کمیسیون ها

برنامه‌ریزی برای تبدیل مناطق آزاد به مقاصد گردشگران خارجی

برنامه‌ریزی برای تبدیل مناطق آزاد به مقاصد گردشگران خارجی

در نشست اخیر کمیسیون گردشگری اتاق ایران که با حضور معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد، ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد برای جذب گردشگران خارجی بررسی شد. اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران طی نشستی با معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، زمینه‌های توسعه […]