اخبار دفاتر نمایندگی

یادداشت اقتصادی هفته ؛ بخش خصوصی سواد تجاری و توسعه کسب و کار را دارد.

یادداشت اقتصادی هفته ؛ بخش خصوصی سواد تجاری و توسعه کسب و کار را دارد.

یادداشت اقتصادی هفته اتاق بازرگانی ؛ صنایع ؛ معادن و کشاورزی آبادان بخش خصوصی سواد تجاری و توسعه کسب و کار را دارد. مسعود خیاط زاده ؛ رئیس اتاق بازرگانی آبادان در یادداشت اقتصادی این هفته خود با اشاره به عدم واگذاری اقتصاد های تجاری و تولیدی به بخش خصوصی از سوی دولت ؛ خواستار […]

بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی آبادان برای شکوفایی تجاری بندراروندکنار

بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی آبادان برای شکوفایی تجاری بندراروندکنار

در دیدار هیئت اتاق بازرگانی آبادان از اروندکنار مطرح شد؛ بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی آبادان برای شکوفایی تجاری بندراروندکنار هیئت اتاق بازرگانی آبادان با حضور در تاسیسات بندری و خدمات گمرک بندر اروندکنار ؛ راهکارهای برون رفت از انسداد فعالیت تجاری این بندر قدیمی در منتها الیه رودخانه اروندرود را مورد بررسی قرار داد. به […]

کلیدواژه ی توسعه شادگان ؛ محصول استراتژیک خرما است

کلیدواژه ی توسعه شادگان ؛ محصول استراتژیک خرما است

رئیس اتاق بازرگانی آبادان: کلیدواژه ی توسعه شادگان ؛ محصول استراتژیک خرما است غالب فعالان اقتصادی شادگان در زمینه تولید و عرضه ی محصول استراتژیک خرما فعالیت می کنند در نشست بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی شهرستان شادگان در روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه ۹۷ که به ابتکار اتاق بازرگانی آبادان در محل دفتر نمایندگی […]