تابلو اعلانات

راهنمای ثبت سفارش در مناطق آ زاد و ویژه اقتصادی

راهنمای ثبت سفارش در مناطق آ زاد و ویژه اقتصادی

“سیفام” سامانه ثبت سفارش در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی :   “سیفام” یا سامانه ثبت سفارش در منطقه آزاد اروند ، درگاه ارائه خدمات برخط به کلیه فعالان و بنگاه‏ های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی است. این سامانه با هدف تسهیل خدمت رسانی و یکپارچه نمودن تمامی خدمات مورد […]

فراخوان عمومی؛ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان خوزستان ۹۷

فراخوان عمومی؛ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان خوزستان ۹۷

صادرکنندگان نمونه استانی۹۷ آخرین مهلت نام نویسی صادرکنندگان نمونه استانی ۹۷ در سامانه “نمونش” به عنوان صادر کننده نمونه استان خوزستان ۱۹ مهرماه میباشد. سایت: ثبت نام تقویم نمایشگاهی خارجی تقویم نمایشگاهی داخلی تقویم آموزشی سمینار ها