امور بین الملل

امور بین الملل

 

امور بین الملل اتاق آبادان

معرفی هیات های تجاری ، نمایشگاه ها ، سفارت خانه ها ، رایزنان بازرگانی و راهنمای تجاری کشور ها در صفحه امور بین الملل اتاق آبادا

تقویم هیات های تجاری


با توجه به اینکه اطلاع رسانی نمایشگاه ها و هیات های تجاری از طریق پیامک ارسال میشود لطفا شماره خود را در کادر زیر وارد نمایید


تلفن تماس با واحد بین الملل

۰۶۱-۵۳۲۲۹۰۴۰ داخلی۴