تصویب بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

شامل:
الف) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌ ۱۳۹۷:
ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸
ج) روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی:
د‌ ـ سایر موارد: (کارت های پیله وری ، صادرات تعاونی ها، صادرات خدمات فنی و مهندسی و …)

Currency return from exports-1400-1