قابل توجه لنجداران

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری)

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۳ هیات وزیران درخصوص “برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری)” طی نامه شماره ۱۴۸۵۸۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

 شرایط جایگزینی، امتیازات و تسهیلات شناور جایگزین شده و همچنین حذف امتیازات لنج ها در این بخشنامه آمده است

بخشنامه لنج داران